Cirkulær økonomi spiller en stadig større rolle og betydningen af cirkulær økonomi vil kun stige i fremtiden. Ved etablering af cirkulær økonomi er det vigtigt med samarbejde imellem flere forskellige interessenter, hvor det offentlige bør understøtte udviklingen af cirkulære initiativer.