Luftforurening øges gennem vores daglige adfærd, hvilket reducerer børns og unges hjerneudvikling. Det kan politikere og kandidater til det ærefuld politiske hverv ikke være bekendt. Derfor skal vi have fokus på, hvilke tiltag der igangsættes i bydesignet og den forsatte udvikling af Region Syddanmark til morgendagens bæredygtige region.

white smoke coming out from a building

Byudvikling en del af luftforureningsproblematikken

I byudvikling er der fokus på at skabe tættere og mere kompakte byer. Her glemmes naturen og mennesket til fordel for biler og industri. Det har været tendensen i mange år. Det har skabt generationer af børn og unge, som er blevet dårligere til at bevare koncentrationen og reduceret hjernens udvikling. Endvidere har det øget hyppigheden af kroniske sygdomme. Selv i vore dage, hvor man er klar over disse problematikker, forsætter man i den vante rytme. Det betyder, at politikere og bygherrer til stadighed arbejder med byfortætning i byudviklingen og flere veje.

Luftforurening skader hjernen og medfører sygdom

Luftforureningen er en udfordring vores børn imødegår dagligt. Det sker blandt andet, når de går i skole, hvis skolen ligger mindre end 250 meter fra den nærmeste tæt trafikerede vej. Det er specielt gældende, hvis der ikke er bevoksning til at optage luftbårne partikler. Partiklerne kommer fra bilernes udstødning og dæk, samt ved produktion af varme. Det er vigtigt, at der sættes fokus på at reducere antallet af luftbårne partikler. Det kan gøres ved øget offentlig transport og natur i byerne. Det er vigtigt, at den offentlig transport er til at betale og til stede i landområderne og i byerne, når borgerne har brug for den. Herved reduceres antallet af luftbårne partikler mens mængden der optages i beplantningen øges.

Politisk fokus skal være på helheden for at reducere luftforurening

Kommunalpolitikere og regionsrådspolitikere skal arbejde sammen om problemstillingen omkring de luftbårne partikler. Det kan ske gennem arbejdet om den regionale udvikling, udviklingen af vores sygehuse & hospitaler. Der skal sættes ind på alle parametre for vores børns og unges skyld. Der skal være mere natur i byerne og mere tværgående regional trafik, i form af busser i landområderne og oplandet til storbyerne, som Odense, Kolding, Vejle og Esbjerg og i landkommunerne.

Mit personlige fokus på luftforurening

Et fokus på luftforurening vil ikke blot for mig, som far og kommende regionsrådspolitikere, der ønsker det bedste for alle børn, men også som tidligere frivillig og aktivist indenfor de grønne NGO´er og tænketank, herunder Danmarks Naturfredningsforening & UngEnergi, samt Klimaambassaden under Concito betyder enormt meget, da jeg hermed kan være med til at sætte den grønne retning, så vi kan imødegå det bæredygtige morgengry, som vi alle drømmer om.

Categories:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *