Spring til indhold

Uddannelse

Jeg har igennem tiden taget flere uddannelser, kurser, certificeringer og deltaget i webinarer, konferencer og været på højskole ophold. Disse vil jeg præsenterer, så du får lidt viden om min faglige baggrund 😉

Først vil jeg præsentere uddannelserne og efterfølge med kurser, m.m.

Uddannelse Erhvervakademiet Lillebælt

2015.08-2018.06 Bachelor in Agricultural and Environmental Management (Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed – Miljø) – ved Erhvervsakademiet Lillebælt.

Formålet med uddannelsen er at klæde de studerende på til at varetage komplekse problemstillinger på højt niveu i både ledelses- og rådgivningsstillinger. Med grundlæggende kompetencer indenfor;

 • Analyse og statistik
 • Planlægning og projektledelse
 • Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling
 • Markedskommunikation, salg og rådgivning

Samt med en særlig profil indenfor det;

 • Biologiske
 • Fysiologiske
 • Miljømæssige
 • Jordbrugsøkonomiske
 • Juridiske

Igennem uddannelsen har jeg haft fokus på samspillet imellem landbruget og samfundet, og hvilke udviklingsmuligheder der ligger her. Dette er sket med særligt fokus på;

 • Bæredygtighed
 • Selvforsyning
 • Innovation
 • Virksomhedsudvikling
 • Online markedsføring
 • Holistisk markedsføring 

2015.08-2017.06 AP Graduate in Agro Business and Landscape Management (Jordbrugsteknolog – husdyrlinjen) – ved Erhvervsakademiet Lillebælt.

Formålet med uddannelsen er at kvalificere til arbejdet med formidling, rådgivning, produktion, udvikling og ledelse indenfor jordbrug, natur og miljø. Der lægges vægt på færdigheder i tidssvarende teknologier og metoder, samt tværkulturelle og internationale kompetencer. 

Man opnår viden om;

 • Globalisering
  • Samhandelsforhold og økonomi
  • Klima og miljø
  • Kulturforståelse
 • Erhvervs- og virksomhedslære
  • Erhvervsøkonomi
  • Markedsføring
  • Organisation
 • Ledelse og kommunikation
 • Jordbrugets styringssystemer
 • International politik og studietur
 • Personligt salg
 • Husdyrproduktion

Her opnåede jeg praktisk og teoretisk indførsel i anvendelse af økonomiske værktøjer og biologiske processer og et kendskab til kommunikation ud fra et landbrugsfagligt perspektiv.

Jeg lagde et særligt fokus på bæredygtig husdyrproduktion fra jord til bord.

Uddannelse på universitetet

2012.8-2015.06 Stud. Bsc. Biologi & Stud. Bsc. Agrobiologi ved SDU og AU.

Mit første år på universitetet brugte jeg på SDU, hvor jeg studerede biologi, her blev jeg sat ind i grundforskningen. Mit første år sluttede af med, at jeg deltog i og udførte et grundforskningsforsøg i kemisk sørestaurering.

I løbet af mit første år, havde jeg følgende fag;

Efter mit første år skiftede jeg over til Agrobiologi, da jeg følte at biologi studiet ikke var bredt nok. Her startede jeg ud med, at kombinere første, andet og tredje studieår. Jeg valgte at kombinere husdyrvidenskab og miljøvidenskab, for at opnå en bred uddannelsesprofil og for at tone den imod tendenserne i samfundet.

Jeg valgte undervejs at have et dobbeltsidet perspektiv på husdyrproduktionen, således at jeg specialiserede jeg mig i henholsvis bæredygtighed i husdyrsektoren og sygdomsforebyggelse hos vores husdyr på marken og i stalden.

Jeg havde fag som;

 • Jordbrugs- og fødevareproduktion
 • Jordbrugets videnskabsteori
 • Agroøkologi
 • Husdyranatomi & fysiologi
 • Avl og evolution
 • Husdyrernæring
 • Jordbrug i globalt perspektiv
 • Økologiske fødevaresystemer
 • Husdyrproduktion
 • Natur- og miljøpolitik
 • Mikrobiologi
 • Alger, planter og svampe
  • Feltkursus i planter

Certificeringer og kurser

 • 21/01-19 – Fjernledelse (Forlaget Edutasia)
 • 20/12-18 – Mødeledelse (Forlaget Edutasia)
 • 20/12-18 – Sociale medier – Mobile enheder (Forlaget Edutasia)
 • 19/12-18 – Sociale medier IV – Markedsføring via sociale medier (Forlaget Edutasia)
 • 19/12-18 – Sociale medier – Job, karriere og netværk (Forlaget Edutasia)
 • 18/12-18 – Sådan bruger du de sociale medier (Forlaget Edutasia)
 • 17/12-18 – Sociale Medier – Kom godt i gang (Forlaget Edutasia)
 • 31/01-18 – WordPress (Erhvervsakademiet Lillebælt)
 • 23/04-17 – Startup Weekend (Odense Startup Weekend)
 • 2017 Next Generation – Et vellykket ejerskifte startes i god tid (Patriotisk Selskab)
 • 2016 – Intrapreneurship (Erhvervsakademiet Lillebælt)
 • 18/11-14 Økonomikursus for JA-studerende (Jordbrugsakademikerne).

Workshops, webinarer og andre arrangementer.

 • Talent Attraction Mød en af Fyns førende rekrutteringsvirksomheder og få tips og tricks til LinkedIn
 • Talent Attraction
 • Jobsamtalen
 • CV og ansøgning
 • Jobsøgning gennem netværket
 • Jobsamtalen
 • De 7 Gode Vaner
 • Overvejer du at starte som selvstændig?
 • Stil skarpt på dine kompetencer
 • LinkedIn
 • Cv ansøgning
 • Stil skarpt på dine kompetencer
 • Personlig branding
 • Jobsøgning gennem netværket