Spring til indhold

Politisk kandidatur Region Syddanmark

Derfor stiller jeg op som kandidat til Region Syddanmark:

Jeg er opvokset med de socialdemokratiske værdier, og de har igennem mit liv været en rettesnor for, hvordan jeg levede. Jeg var allerede i en ung alder fast besluttet på at give noget tilbage til det samfund, som i mange år af min barn- og ungdom, havde taget hånd om mig. Det var dog først, i 2017, at jeg tog det aktive valg om at melde mig ind i et politisk parti, Socialdemokratiet, fordi jeg dermed fik muligheden for at gøre en forskel for mange mennesker.

Politisk tilgang

Min tilgang til politik, stammer ud fra mine livserfaringer og opvækst. For mig handler politik om værdier; at tage et aktivt ansvar for, at vi sammen skaber en bæredygtig fremtid for alle. Helt essentielt for mit politiske arbejde er, at det tager udgangspunkt i de grundlæggende socialdemokratiske værdier; frihed, lighed og solidaritet.

Alle mennesker uanset social, religiøs eller etnisk baggrund skal sikres frihed og tryghed til at udnytte sine evner og drømme, og sikres retten til at leve og være aktive medborgere, i fremtidens bæredygtige samfund.

Politik handler om samarbejde

For mig handler politik om at repræsentere dem, der måske ikke selv har lyst til at forrest i skudlinjen; om at være den, der tør tage ansvaret på sig. Det er et stort ansvar, og det handler for mig især om at lytte og samarbejde med andre, så vi sammen kan skabe den fremtid, som vi alle fortjener. Det er for mig ikke vigtigst at få ret, men det er vigtigt at beslutninger bliver truffet på et evidens og videns baseret grundlag, så de bedste resultater skabes, til gavn for alle.

Jeg har viljen og lysten til at kaste mig ind i den kommende valgkamp, og jeg lover, at selvom jeg skulle møde modstand, vil jeg rette min ryg, og fortsat kæmpe for den udvikling, Region Syddanmark står over for.

Om mig

Jeg er 32 år, og gift med Louise, som jeg har været sammen med i 11 år. Jeg er født på Amager, som barn af forældre, der ikke var i stand til at tage vare på mig, hvorfor min opvækst har været præget af skiftende plejefamilier og døgninstitutioner, hvorfra jeg har haft nogle af de værste og bedste oplevelser i min barn- og ungdom, alt sammen noget, der præger mig i mit politiske arbejde i dag.

Min uddannelse er professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed med særlig fokus på miljø og klima. Jeg har igennem mange år været frivillig leder i forskellige sammenhænge, og været med til at få organisationer op at køre.

Min største interesse er helt klart indenfor klima og miljø, hvor jeg har fokus på formidlingen af det helhedsorienterede billede. En af mine største ønsker er, at der i flere byer kommer fokus på byhaver og konceptet urban gardening.

I min fritid kan jeg godt lide at dyrke sport og tilegne mig ny viden, uanset emnet, har jeg altid gang i at læse bøger eller artikler, så jeg kan blive klogere og bedre til at formidle min viden.

Mærkesager

1) Bæredygtighed

Mit hjerte banker for at vi frem mod 2030 får skabt en bæredygtig Region Syddanmark. Min mission er at der bliver lavet en grøn innovationsstrategi med fokus på socialøkonomiske virksomheder. Jeg vil føre en ambitiøs klima- og grøn energipolitik. Vi skal passe på vores miljø og skabe mere natur, også i byrummet, men det skal være med helhedsbilledet i fokus.

Bæredygtighed er meget andet, end fokusering på klima og miljø. Bæredygtighed er en treenighed, med fokus på økonomi, sociale forhold og miljø. Jeg vil kæmpe for, at vi i region Syddanmark får fokus på fremmelse af grønne jobs, og hvilke gavnlige effekter der har på ledigheden. Samtidig vil jeg arbejde for at der bliver skabt en mere ligelig og fair offentlig transport, på tværs af regionen, så vi sikrer mobilitet til alle til gavn for erhvervslivet.

2) Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel for alle borgere er en mærkesag for mig. Det er vigtigt for mig at alle borgere sikres en fri og lige adgang til sundhedsbehandling, og især får adgang til grønne forbyggende tiltag og rehabilitering muligheder.  Endelig vil jeg sætte ensomhed på dagsordenen og arbejde for, at vi får færre ensomme i regionen, blandt andet ved at sætte fokus på, hvordan vores foreningsliv kan spille en rolle i at få folk til at møde hinanden i øjenhøjde.

3) Uddannelse & Erhverv

Danmark har en lang og stolt tradition for gode uddannelser, men jeg tror på, at vi kan blive endnu bedre. Ved at integrere iværksætteri og bæredygtighed i alle uddannelser styrker vi uddannelserne og sikrer dermed mere vækst og arbejdspladser på den lange bane.

En stor mærkesag for mig, er der skal være mere ensartede regler og oplevelser i jobcentrenes håndtering af ledige på tværs af regionen. Især med fokus på dimittender og deres jobskabelse, så de unge mennesker hjælpes bedst muligt ind på jobmarkedet. En af vores styrker i Region Syddanmark er vores mange små og mellemstore virksomheder. Jeg vil arbejde på, at der på tværs af regionen skabes fora og mødesteder, hvor virksomhederne og ledige kan finde hinanden, til gavn for både den enkelte men også hele regionen.