Spring til indhold

Frivilligt arbejde og tillidsposter

Frivilligt arbejde

2020 – Webansvarlig for Forum Ferritslev-Rolfsted

I mit arbejde, som webansvarlig, for Forum Ferritslev-Rolfsted er det min opgave, at rydde op, organiserer og i det hele taget få hjemmesiden til, at spille. 

Når dette er gjort, er opgaven videre, at få SEO-optimeret hjemmesiden og få skrevet godt og relevant indhold/content, så de kommer frem, når man søger på;

 • Hudevad
 • Kappendrup
 • Ferritslev
 • Rolfsted

Som er de 4 byer, Forum Ferritslev-Rolfsted dækker over.

2018 – 2019 Hjælpetræner på springgymnastikholdet Mini Mix – ÅSF – Årslev Sdr. Nærå Gymnastikforening

I arbejdet som hjælpetræner, er jeg blevet indført i det pædagogiske arbejde med børn, og jeg har fået et indblik i gymnastikkens verden. 

Jeg har opnået forståelse for, hvordan en god bane opsættes, og hvad der gør den god.

Jeg har opnået erfaring med, at sammensætte et gulv program til et helt hold, og fået forståelse for koblingen mellem gymnastikken og andre sportsgrene.

 2018.03-2019.01 Styregruppemedlem, talsmand for kommunikationsgruppen, webadministratør – Landsbyklyngen Fyns Søland.

Tiden i Fyns Søland blev brugt til, at anvende mine faglige kommunikative- ledelses-, strategiske- og udviklingsmæssige kompetencer i samarbejde med forskellige interessenter. 

Jeg lærte i Fyns Søland, at selvom man gerne vil arbejde sammen med alle, så er det ikke alle der vil arbejde sammen med dig, og ud af dette lærte jeg værdien af tålmodighed.

2017 – Nuværende Instruktør på voksen fitness hold – Rolfsted Idrætsforening & RolF-IT

Praktisk erfaring med etablering af nye træningstiltag, som funktionel træning, tabata og WOD i et lokalområde.

Praktisk erfaring med formidling & planlægning af undervisning. Lært at tilpasse undervisningen til den enkeltes niveau og baggrund, hvor der tages højde for tidligere skader.

2014 – 2019 nuværende Frivillig – UngEnergi

 • 2014-2016 Frivillig skribent
 • 2016-2017 Administrator & økonomiansvarlig
 • 2017 – nuværende Frivillig.

Jeg har igennem tiden informeret om tiltag, den enkelte kan udføre for at få en mere bæredygtig hverdag, samt hvilken betydning, klimaforandringer har for den enkelte og samfundet. Her har fokusset været på fødevarer, energi og ressourceforbrug, samt mærkningsordninger.

Jeg har opnået praktisk kendskab til at formidle og engagere andre til at gøre en forskel.

2014-2016 Klimaambassadør – Klimaambassaden ved Concito, Danmarks grønne tænketank.

Afholdelse af oplæg, workshops & sommercamp for skoleelever inden for emner vedr. bæredygtighed, klimaforandringer og landbrug i fagene biologi og geografi.

Praktisk kendskab til formidling & undervisning og engagere andre i bæredygtighed.

2003-2013 Øvrige frivillige poster af varierende længde

 • Frivillig Food Festival
  • Billet kontrol
  • Guide
 • Frivilligansvarlig Studenterhus Odense
 • Nyhedsbrevsredaktør Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark
  • Informerede om hestefaglige events
  • Nye regler og love
 • Medhjælper på Vordingborg bibliotek
  • Opsætning af bøger
  • Skrive resumé af bøger.

Igennem disse frivillig poster, opnåede jeg praktisk erfaring med ledelse, samarbejde på tværs af aldersgrupper, håndtering af uforudsete forhindinger og at tage ansvar. 

Jeg fik endvidere erfaring med salg og kommunikation i skrift og tale, samt erfaring med nyhedsformidling og vidensdeling. 

Jeg lærte at arbejde selvstændigt og systematisk, hvilket jeg nyder stor glæde af i mit arbejde den dag i dag.

Tillidsposter

2018 – Nuværende Medlem af fællesledelsen – Socialdemokratiet Faaborg-Ærø kredsen.

Indførelse i det organisatoriske arbejde i en fællesledelse, herunder;

 • Udarbejdelse af reklamemateriale
 • Oprettelse af partipolitiske Facebook sider
 • Oprettelse af partipolitiske hjemmesider
 • Bestilling af materiale.

Involvering i politiske aktiviteter og den førte politik.

2018 – Nuværende Næstformand Socialdemokratiet Årslev partiforening

Indførelse i det organisatoriske arbejde i en partiforening, herunder;

 • Etablering, arrangering og afholdelse af events
 • Oprettelse og drift af partipolitisk Facebook side
 • Bestilling af materialer.

Indførelse i lokal politik.

2018 – Nuværende Repræsentant ved AOF Sydfyn, for Socialdemokratiet Årslev partiforening

I mit arbejde som repræsentant ved AOF, er det min opgave, at deltage på generalforsamlinge, for Socialdemokratiet Årslev, og komme med relevante og værdifulde indspark, som afspejler Årslev partiforeningsholdninger.

2013-2017 Medlem af uddannelsespolitiske udvalg.

 • Medlem af studieråd – påvirkning og indflydelse på Jordbrugsteknolog uddannelsen – Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Medlem af DSR – indflydelse på dispositionerne på en uddannelsesinstitution – Erhvervsakademiet Lillebælt
  • Medlem af kantineudvalget
 • Næstformand af Uddannelsesudvalg – indflydelse på oprettelse og nedlæggelse af kurser og fag – Aarhuns Universitet Agrobiologi
 • Aftagerpanel – Indflydelse på oprettelse af uddannelser og toning af uddannelser – Aarhus Universitet Agrobiologi.

Indføring i beslutningstagningen omkring studenterpolitik og studieaktivitet. Større forståelse for engagering af studerende i uddannelsessammenhæng.

2013-2015 Fagrådsformand, Sammenslutning af Jordbrugsvidenskabelige studerende (S.J.U.S.) Agrobiologi – Aarhus Universitet.

Praktisk erfaring med genetablering af et fagråd og planlægning & implementering af forskellige typer aktiviteter og events. Indblik i kommunikation i blandt forskellige målgrupper og varetagelse af administrative opgaver.

2005-2011 Studenter politisk aktiv – VUC Vordingborg & Selandia (JID-fagforening).

Kendskab til beslutningsprocesser, planlægning og implementering af ny uddannelse (Pba. i Jordbrugsvirksomhed).

Kendskab til beslutningsprocesser, planlægning og afvikling af arrangementer, samt etablering af et studieråd.