Spring til indhold

Erhvervserfaring

Udvikling og markedsføring

2018.02-2018.05 Kommunikations- & markedsføringsmedarbejder – Projektansættelse på Ferritslev Friskole.

I min tid på Ferritslev Friskole stod jeg for kommunikationen, markedsføringen og udviklingen på friskolen.

Jeg startede med korrekturlæsning af hjemmesiden og intern og ekstern linkbuilding. Herefter arbejde jeg videre med online medietilstedeværelse, således at Ferritslev Friskole bl.a. fik deres egen YouTube kanal . Her var mit mål, at man ikke blot skulle føle friskole ånden om morgenen og ved arrangementer, men også igennem den daglige undervisning, dette mål blev delvis indfriet.

Som en naturlig del af mit arbejde stod jeg for at tage billeder af underviserne, og af de to musicals, der blev opført af henholdsvis de små og de store elever.

I den sidste tid af min projektansættelse etablerede Torben og jeg en skolehave sammen med eleverne. Her underviste jeg eleverne i, hvilken betydning haver kan have i samfundet.

Efter etableringen af skolehaven blev den indviet og døbt Planteland. Planteland er i dag en naturlig del af undervisningen på skolen og bruges også som udendørs klasselokale.

Iværksætteri

2017.01-2017.06 Projektmedarbejder – Opstart af ClimEdU.

I projektperioden med ClimEdU havde jeg til opgave at udarbejde en markedsundersøgelse, etablere hjemmeside og arbejde med SEO, markedsføring og tekstforfatning. 

Fomålet var at finde ud af, om der er et marked for bæredygtig formidling til forbrugerne på Fyn. Resultatet blev, at markedet er der, men at det kræver en vis startkapital, som ikke var tilstede.

Igennem dette arbejde, opnåede jeg viden om;

  • Online markedsføring
  • Opbygning af hjemmesider
  • Markedet for virksomheder med et bæredygtigt fokus
  • Forbrugerne af bæredygtige produkter og services. 

Intraprenørskab

2017.01-2017.06 Projektmedarbejder – Demola projekt i forbindelse med studie – BoligGruppen.

Opgaven var at undersøge nye forretningsmuligheder i forhold til brugen af eksisterende bygninger i et landbrugsområde i Faaborg-Midtfyn kommune.

Igennem projektet blev der afsøgt forskellige muligheder med løbende inddragelse af relevante interessenter. De gennemgik en række kvalitative, dybdegående interviews ifb.m. behovsafdækning af den nedlagte fabrik.

Der blev indhentet ekspertviden indenfor de områder, hvor der var mulighed for afdækning af behov. 

Resultatet blev, at med de nuværende forhold, hvor der er ringe offentlig transport ud til området, vil fabrikken fortsat bedst egnes til lager faciliteter.

2016.08-2017.01 Projektmedarbejder – Demola projekt i forbindelse med studie – MeWe Space.

Opgaven var, at skulle hjælpe ejeren af MeWe Space, Erling Hjernø, med problemer ift. hans ønske om at fokusere på udviklingen af læringsproduktet og dermed slippe salget.

Det blev hurtigt klarlagt, at opgaven var at udvikle forretningsmodellen og markedsføringsplanen. Dette bekræftede Erling Hjernø, da han fik forelagt tanker om de initielle problemer.

 Herefter gik arbejdet i gang, med at vi satte os ind i produktet og foretog en række interviews, så vi havde kvalitatative og kvantitative data fra brugerne lærerene & eleverne, samt potentielle brugere indenfor forskellige segmenter.

Ud fra disse data, gik vi i gang med at arbejde med forretnings- og markedsføringsplanen. Her kom vi med en række udviklingsmuligheder og en strategi for online og offline markedsføring. 

Flere af disse forslag er løbende blevet implementeret og markedsføringsplanen anvendt. MeWe Space er dog endnu ikke helt i hus, med den meget omfattende rapport vi præsenterede.

Undervisning/formidling

2014 Studiejob som studenterunderviser på UUG messe – Aarhus Universitet Agrobiologi.

Som studenterunderviser var min opgave, at planlægge og holde foredrag/oplæg om uddannelsen Agrobiologi og S.J.U.S. på UUG Messen, henover to dage, hvor jeg skulle holde oplægget 3 gange per dag for 20-40  mennesker ad gangen.

På anden dagen oplevede jeg, at hende der skulle havde talt om mulighederne efter endt studie ikke dukkede op, hvorfor jeg skulle overtage hendes del af oplægget, men så var det jo godt at jeg havde hørt, hvad hun sagde dagen forinden, og at jeg var formand for S.J.U.S. og sad i aftagerpanelet for uddannelsen, da jeg så havde indsigt i, hvilke arbejdsopgaver man kunne komme til, at sidde med efter endt studie:).

Efter UUG messen blev jeg bedt om, at stå for oplæggene om bachelor uddannelsen i Agrobiologi og S.J.U.S. på U-days og holde oplæg om S.J.U.S. og uddannelsesudvalget i rusintro ugen.